27/01/2022

ZŁOTO
52,1118 €/gr
1.821,60 $/oz
SREBRO
0,6742 €/gr
23,57 $/oz
Język:

Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokument informacyjny art. 13 Rozp. UE 2016/679 - RODO - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zebranych od zainteresowanej strony / użytkownika - i Art. 130 - Niechciana komunikacja Dekret ustawodawczy 196/2003 - wykonawca.

1. DANE PRZETWARZANE
Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („zainteresowana strona”); osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej charakterystycznych elementów jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej psychiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne
Dane kontrahentów / użytkowników Dane nawigacyjne i pliki cookie można znaleźć w polityce prywatności w stopce witryny.

2. UCHWYT NA ZABIEG
zgodnie z art. 4 i 24 RODO, jest PRECIOUS COMPONENT SRL (MB), w osobie przedstawiciela prawnego pro-tempore.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCHRONĘ DANYCH
jest identyfikowany na podstawie art. 37 - 39 rozporządzenia UE 2016/679 w osobie pana Fabio Scartoniego.

4. CEL PRZETWARZANIA PODSTAWY PRAWNEJ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

4.1 CEL PRZETWARZANIA: Przeglądanie tej witryny za pomocą plików cookie i równoważnych technologii zgodnie z polityką plików cookie oraz plików cookie i innych technologii stron trzecich
PODSTAWA PRAWNA Art. 6c. 1 litera f) RODO Prawnie uzasadniony interes Administratora danych: umożliwienie prawidłowego poruszania się po serwisie
W przypadku profilowania plików cookies podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; (C42, C43) art. 6 ust. 1 litera a) RODO. Zgoda wyrażona za pośrednictwem banera cookie witryny
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Informacje o plikach cookies znajdują się w polityce plików cookies w stopce serwisu

4.2 CEL PRZETWARZANIA Marketing bezpośredni, do wysyłania reklam lub materiałów do sprzedaży bezpośredniej lub do przeprowadzania badań rynkowych, zatwierdzania lub komunikacji handlowej i biuletynów za pośrednictwem środków automatycznych (e-mail, wiadomości SMS lub za pośrednictwem sieci społecznościowych i sponsoringu) i tradycyjnych (połączenia telefoniczne za pośrednictwem operatora i poczty papierowej, również za pośrednictwem podmiotów przetwarzających dane) produktów W tym celu dane osobowe nie będą przekazywane partnerom zewnętrznym.
PODSTAWA PRAWNA przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych; (C42, C43) art. 6 ust. 1 litera a) RODO
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Do odwołania zgody (rezygnacja)

5. ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Przekazane dane osobowe zostaną przekazane odbiorcom, którzy będą przetwarzać dane jako osoby zarządzające (art. 28 rozporządzenia UE 2016/679) i / lub jako osoby fizyczne działające z upoważnienia Administratora i Zarządzającego (art. Rozp. 2016/679), lub podmiotom pełniącym rolę niezależnych Administratorów Danych, w celach wymienionych powyżej w punkcie 3. Lista menedżerów jest stale aktualizowana i dostępna na żądanie pod adresem info@preciouscomponents.com

6. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO I / LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ I GWARANCJE
Dane osobowe nie podlegają przekazaniu

7. CHARAKTER POSTANOWIENIA I ODMOWA
Użytkownicy / kontrahenci mogą swobodnie podawać swoje dane osobowe, a ich niepodanie może skutkować jedynie niemożliwością uzyskania żądanych i świadczonych za pośrednictwem tej strony informacji lub usług. Działalność marketingowa jest możliwa i będzie prowadzona wyłącznie za wyraźną zgodą zainteresowanej strony.

8. PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON (osób fizycznych)
Zainteresowana strona ma w każdej chwili prawo:
- dostęp, sprostowanie, anulowanie, ograniczenie i sprzeciw wobec przetwarzania danych
- uzyskania bez przeszkód ze strony administratora danych danych w ustrukturyzowanym formacie powszechnie używanym i nadającym się do odczytu za pomocą automatycznego urządzenia w celu przesłania ich innemu administratorowi danych
- do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania na podstawie zgody uzyskanej przed cofnięciem
- wnieść skargę do Gwaranta Ochrony Danych Osobowych
Skorzystanie z powyższych praw może nastąpić poprzez pisemną korespondencję, którą należy przesłać poleconym e-mailem na adrescennycomponents@pec.it

Również w przypadku osób prawnych / kontrahentów, aby nie otrzymywać już zautomatyzowanych komunikatów marketingu bezpośredniego (e-mail), wystarczy w dowolnym momencie napisać wiadomość e-mail na adres evilcomponents@pec.it

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania, dodawania lub usuwania części niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do okresowego sprawdzania wszelkich zmian. Aby ułatwić tę weryfikację, informacja będzie zawierała wskazanie daty aktualizacji informacji. Korzystanie z serwisu po opublikowaniu zmian będzie równoznaczne z ich akceptacją.

 PRZESYŁKI UBEZPIECZONE 
 
"Aby zagwarantować szybką dostawę sklep internetowy Precious Components 
 korzysta z najlepszych kurierów ekspresowych wybranych w zależności od miejsca przeznaczenia przesyłki. Koszt wysyłki zostanie podany w koszyku i zostanie dodany do sumy zamówienia podczas procesu zakupu, zostanie także naliczona opłata w momencie płatności. W związku z tym nie ma należności dla kuriera w momencie dostawy."
 
 
 
PRZESYŁKI NIEUBEZPIECZONE
 
Aby zagwarantować szerszy wybór, sklep internetowy Precious Components zapewnia możliwość skorzystania z nieubezpieczonej wysyłki ekonomicznej. Koszt wysyłki zostanie podany w koszyku i zostanie dodany do sumy zamówienia podczas procesu zakupu, zostanie także naliczona opłata w momencie płatności. W związku z tym nic nie będzie należne kurierowi w momencie dostawy. Komponenty szlachetne nie są w żadnym wypadku odpowiedzialne za brak przybycia towarów do miejsca przeznaczenia. Z przyjemnością skontaktujemy Cię z nadawcą, aby ułatwić odkrycie zagubionego opakowania.
 
PRZESYŁKI  POZA EWG
 
Przesyłki międzynarodowe mogą podlegać opłatom celnym i podatkom pobieranym po dostarczeniu przesyłki do danego kraju. Dodatkowe koszty odprawy celnej ponosi odbiorca; Nie kontrolujemy tych wydatków i nie możemy przewidzieć ich kosztów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem celnym.
 
 
PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA
 
Zamówienia są realizowane od 9.00 do 16.30 od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone po 15:30 w piątek będą przygotowywane w następny poniedziałek.
Zamówienia na produkty dostępne będą przygotowywane w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania płatności.
Aby zweryfikować informacje dotyczące zamówienia, zaloguj się na swoje konto w sekcji „Moje zamówienia”.
 

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI PRZELEWEM  I KARTAMI KREDYTOWYMI
 
Sklep internetowy Precious Components akceptuje płatności kartą kredytową i przelewem bankowym. Możesz wybrać pomiędzy tymi metodami płatności na koniec procesu zamówienia.
W żadnych okolicznościach Precious Components nie może przyjmować płatności w gotówce, bezpośrednio lub pocztą.
Uwaga: ten sklep internetowy działa w Unii Europejskiej i wszystkie transakcje są dokonywane w euro (o ile nie określono inaczej)
 
1 Karta kredytowa
 
Możesz płacić w sklepie internetowym Precious Components za pomocą kart kredytowych należących do VISA, Mastercard.
Płatność odbywa się na bezpiecznym serwerze (SSL) za pomocą 128-bitowego klucza szyfrowania.
Dzięki temu systemowi wszystkie dane Twojej karty kredytowej przekazywane są bezpośrednio do firmy bankowej odpowiedzialnej za zbiórkę w szyfrowanym i bezpiecznym połączeniu. Nikt w Precious Components lub w Internecie nie ma dostępu do informacji o karcie kredytowej ani w momencie składania zamówienia , ani później. W wyciągu z karty kredytowej otrzymasz opłatę z tytułu „Precious Components”.
Kwota jest pobierana z karty, gdy tylko Precious Components rozpocznie proces przygotowania zamówienia.
 
 
 
W przypadku płatności przelewem bankowym, klient musi dokonać przelewu na dane bankowe wskazane w e-mailu potwierdzającym, wskazując w przyczynie płatności numer zamówienia przekazany przez Precious Components w momencie jego potwierdzenia. Towar zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu potwierdzenia płatności.